Posláním naší školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům.
Školní zpravodaj - dětská redakce

Školní zpravodaj - ohlédnutí.

Pátý školní týden

 

Dvoráček

NAZEV WEBU